Paviljoen Smit-Bokkum
Wooncentrum Veerman
Drukkerij Nivo
Mercuur Bouw Volendam
CD Fabriek B.V.
Eurostuc Combinatie