Colofon

Colofon

Het muziekblad 1Way Wind the magazine en de website www.palingsound.com worden uitgeven door Johan Tol en Michel Veerman voor JoMi Music Volendam.

Grafisch ontwerp:
WMTL
Gold Ontwerp & Communicatie
DDB Visualisatie & Animatie

Redactie:
Johan Tol en Michel Veerman

Tekstcorrectie:
Yvonne Tol

Postadres:
Johan Tol
Damcoogh 147
1132 EC  VOLENDAM
info@palingsound.com
j.tol11@kpnplanet.nl

Michel Veerman
Werengouw 9
1132 EX  VOLENDAM
info@palingsound.com
michel.veerman@quicknet.nl

Alle rechten voorbehouden. Niets van deze mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteurs.

Getracht is de rechthebbenden van de afbeeldingen te achterhalen. Zij die menen alsnog aanspraak te kunnen maken op zekere rechten, worden verzocht contact op te nemen met de webbeheerders.
 

Bezoekers
158
Vandaag
193
Gisteren
Kalender
zondag
01-02-2015
Op 1 februari 1969 stopten de heren van BZN'66 met hun dagelijkse baan en gingen helemaal voor de muziek. BZN 66 was toen de eerste groep uit Volendam die van de muziek leefde. The Cats volgden gauw.
Webwinkel
Mon Amour - A Matter Of Time
Het tweede album van de BZN tr...
€ 15,00

1Way Wind the magazine nummer 24 (8e jaargang)
Interview met Anja van Scherpe...
€ 4,50

Old Habits - Specs Hildebrand
Old Habits, een album uit 1995...
€ 13,00

Meer producten uit onze webwinkel