Colofon

Colofon

Het muziekblad 1Way Wind the magazine en de website www.palingsound.com worden uitgeven door Johan Tol en Michel Veerman voor JoMi Music Volendam.

Grafisch ontwerp:
WMTL
Gold Ontwerp & Communicatie
DDB Visualisatie & Animatie

Redactie:
Johan Tol en Michel Veerman

Tekstcorrectie:
Yvonne Tol

Postadres:
Johan Tol
Damcoogh 147
1132 EC  VOLENDAM
info@palingsound.com
j.tol11@kpnplanet.nl

Michel Veerman
Werengouw 9
1132 EX  VOLENDAM
info@palingsound.com
michel.veerman@quicknet.nl

Alle rechten voorbehouden. Niets van deze mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteurs.

Getracht is de rechthebbenden van de afbeeldingen te achterhalen. Zij die menen alsnog aanspraak te kunnen maken op zekere rechten, worden verzocht contact op te nemen met de webbeheerders.
 

Bezoekers
165
Vandaag
210
Gisteren
Kalender
donderdag
30-10-2014
Niels de Wit, gitarist, basist van The Vernon Walkers, Johan en The Kift is vandaag (30 oktober 1967) jarig. We wensen Niels en zijn familie een mooie dag toe.
Webwinkel
042 Gesigneerde foto Michael de Hont
Zie foto van Cees 'Poes' Veerm...
€ 150,00

023 Gesigneerde foto Kees Sjor Steur
Zie foto van Cees 'Poes' Veerm...
€ 150,00

018 Gesigneerde foto Plaice
Zie foto van Cees 'Poes' Veerm...
€ 150,00

Meer producten uit onze webwinkelThe Phone House


S+V Schildersbedrijf