Colofon

Colofon

Het muziekblad 1Way Wind the magazine en de website www.palingsound.com worden uitgeven door Johan Tol en Michel Veerman voor JoMi Music Volendam.

Grafisch ontwerp:
WMTL
Gold Ontwerp & Communicatie
DDB Visualisatie & Animatie

Redactie:
Johan Tol en Michel Veerman

Tekstcorrectie:
Yvonne Tol

Postadres:
Johan Tol
Damcoogh 147
1132 EC  VOLENDAM
info@palingsound.com
j.tol11@kpnplanet.nl

Michel Veerman
Werengouw 9
1132 EX  VOLENDAM
info@palingsound.com
michel.veerman@quicknet.nl

Alle rechten voorbehouden. Niets van deze mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteurs.

Getracht is de rechthebbenden van de afbeeldingen te achterhalen. Zij die menen alsnog aanspraak te kunnen maken op zekere rechten, worden verzocht contact op te nemen met de webbeheerders.
 

Bezoekers
84
Vandaag
200
Gisteren
Kalender
zondag
26-04-2015
Op 25 en 26 april 2015 vonden The Next Generation concerten plaats in PX te Volendam. Een muzikale inzamelingsactie waarbij (groot)ouders met hun (klein)kinderen, vaders en zoons, moeders en zoons optraden en vader en dochters samen de bühne opgingen. Het geld dat werd ingezameld kwam ten goede aan de stichting tegen bestrijding van de ziekte ALS waaraan muzikant Martin 'Poesie' Veerman (Jen Rog) overleed.
Webwinkel
Hoop, liefde en vertrouwen
Single 'Hoop, Liefde en Vertro...
€ 4,00

Mooi Volendam
Prachtige unieke opnames van b...
€ 9,95

Paas aanbieding: Specs Hildebrand, The Cats, Piet Veerman
PAAS AANBIEDING: Specs Hild...
€ 45,00

Meer producten uit onze webwinkel