Colofon

Colofon

Het muziekblad 1Way Wind the magazine en de website www.palingsound.com worden uitgeven door Johan Tol en Michel Veerman voor JoMi Music Volendam.

Grafisch ontwerp:
WMTL
Gold Ontwerp & Communicatie
DDB Visualisatie & Animatie

Redactie:
Johan Tol en Michel Veerman

Tekstcorrectie:
Yvonne Tol

Postadres:
Johan Tol
Damcoogh 147
1132 EC  VOLENDAM
info@palingsound.com
j.tol11@kpnplanet.nl

Michel Veerman
Werengouw 9
1132 EX  VOLENDAM
info@palingsound.com
michel.veerman@quicknet.nl

Alle rechten voorbehouden. Niets van deze mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteurs.

Getracht is de rechthebbenden van de afbeeldingen te achterhalen. Zij die menen alsnog aanspraak te kunnen maken op zekere rechten, worden verzocht contact op te nemen met de webbeheerders.
 

Bezoekers
181
Vandaag
174
Gisteren
Kalender
zondag
05-07-2015
Op 5 juli is Do Mühren, ex manager van Maddog, jarig. Do werd op 5 juli 1947 geboren. Do runt tegenwoordig een kledingzaak en een café samen met Charrell Jonk. Do vindt ‘It’s gonne be better’ de mooiste Maddog song. Wij wensen Do en zijn familie een fijne verjaardag toe.
Webwinkel
1Way Wind the magazine nummer 30 (10e jaargang)
In dit nummer prachtige report...
€ 4,50

Single pakket Hoe Lang
Ook Nick & Simon hebben een si...
€ 10,00

Private State - Private State
Een verzamel album dat werd sa...
€ 10,00

Meer producten uit onze webwinkel