Colofon

Colofon

Het muziekblad 1Way Wind the magazine en de website www.palingsound.com worden uitgeven door Johan Tol en Michel Veerman voor JoMi Music Volendam.

Grafisch ontwerp:
WMTL
Gold Ontwerp & Communicatie
DDB Visualisatie & Animatie

Redactie:
Johan Tol en Michel Veerman

Tekstcorrectie:
Yvonne Tol

Postadres:
Johan Tol
Damcoogh 147
1132 EC  VOLENDAM
info@palingsound.com
j.tol11@kpnplanet.nl

Michel Veerman
Werengouw 9
1132 EX  VOLENDAM
info@palingsound.com
michel.veerman@quicknet.nl

Alle rechten voorbehouden. Niets van deze mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteurs.

Getracht is de rechthebbenden van de afbeeldingen te achterhalen. Zij die menen alsnog aanspraak te kunnen maken op zekere rechten, worden verzocht contact op te nemen met de webbeheerders.
 

Bezoekers
73
Vandaag
254
Gisteren
Kalender
maandag
15-09-2014
Vandaag viert Jack Stroek, de gitarist van de Tribute to the Cats Band, zijn verjaardag. Jack werd op 15 september 1976 geboren. wij wensen Jack en zijn familie een leuke dag toe.
Webwinkel
1Way Wind the magazine nummer 19 (7e jaargang)
Dit nummer is uitverkocht!
€ 4,50

028 Gesigneerde foto Leeman Brothers
Zie foto van Cees 'Poes' Veerm...
€ 150,00

Het Beste Van Trammeland
Feestband nummer 1! Het debuu...
€ 12,00

Meer producten uit onze webwinkelSlagerij Plutostraat